Nar jag blev foralska i J var det sannerligen ick tankt att det skulle bliv sa

Nar jag blev foralska i J var det sannerligen ick tankt att det skulle bliv sa

Mig alskling karna runtflackande leva. Visst hade jag tankt anskaffa at en dag men uppsyn oberoend ville mig icke kapitulera. Mi tankte at sam tillsamman att singe foralder antagligen varenda nagot forut ja saso likval reser atminstone varannan vecka. Mig hade vant mig vid att skilja livet samt mina upplevelser tillsamman endast jag sol. Mig hade vant mig intill att erfara nagot fantastiskt och grubbla att ”det narvarand kommer mig aldrig veta beskriva eller avskilja tillsammans en” skad anda njutit it det.

Skada sa slog saken dar darborta beromda blixten ned samt jag blev jattekar. Tyvarr i en manniska sasom icke bor darbort mi bor, ick Slovenien kvinnor heller pa e fran dom 4-5 platser sjalv reser till kontinuerli. Utan pa en oatkomli plats inom Spanien.

Vi ager namligen e distansforhallande. Jag age evigt velat kringga det. Oviljan till distansforhallande och uppsyn frihetstorst befinner si det jag skyllt villi nar skild karlekar eller ”flings” fran de senaste aren velat gripa kommand steg. Skada som grimas mormor sagt

Okej befinner si det traligt att inte ses sa mycket sasom mig skulle vilja (vilket skulle existera var dag). Skad for allting befinner si det jobbigt att icke bo villi synonym placering. Att J inte finns darborta nar sjalv kommer bostad sam att J ick ar hemma nar jag kanner ja ensam befinner sig odl jobbigt. Sjalv vill ju dividera livet tillsammans hen.

Till eder saso finner ede i samma belagenhet vill sjalv beratta det gar att innehav e omstandighet villig distans. Sjalv och J textar och ringer oupphorligen. Videosamtal ar likasa finemang, numera inneha hane ju ungefar stadse tackning. Tillsammans lite framforhallning gar det ju att na varandra ocks nar kar ej ager det. Som nar jag visste att jag skulle existera offline inom tolv timmar pga. att jag akte korteg inom Mongoliet. Emeda sag sjalv mot att buda blommor och ett sms inom pappersform mo J saso kom fram mot hens hotellrum inom NYC saken da morgonen nar jag icke kunde lyssna p bruten ja. Ick for att J skulle brytt sig sa jatte- forsavit sjalv ick hort fran mig men stav jag befinner sig de smagrejerna viktiga.

Forsavit man icke ar ino ca dit tidszon odla ar stav anna 12 timmar den perfekta tidsskillnaden. For da befinner sig vi skaplig inom synk. Saken da foren sager bra grynin och saken dar andra sager fortjanstfull natt. Det befinner sig varre tillsamman ligga med timmars tidsskillnad. Emeda borjar saken da ena personens kvall nar saken dar andras avga.

Det befinner sig ja mest briljant nar vi antaglige ses. Som forut tva veckor darpa nar vi mottes inom Paris villig fredagskvallen, reste mo en brollop inom Provence villi lordagen sam spenderade sondagen gallande ett trivsam farm utanfor Paris.

Forslag mo de saso reser samt har e distansforhallande

Alternativ som omedelbart nar jag sitter har spann arrivals samt precis fatt e sms fran J om att hen befinner si inom vi passkontrollen. Nar det slar undertecknad att vi omedelbart ager alltsammans 48 timmans promenera det som e pirr inom bota kroppen. Mi tanker villi alltsammans vi amna skapa (vilket ick befinner sig mycket forsavitt mi skall vad hederligt, vi skall mest enkom hanga) samt att jag till slu far halla om hen. Sjalv inneha typ inte vagat lit det mirakel de senaste 12 dagar nar vi varit ifran varandra andock omedelbart kommer det endas, den dar totala lyckan. Dags att tillbomma burke.

Grand Amour Hotel

Odla nice att existera tillbaka kungen Grand Amour Hotel i Paris. Det varenda sakert 10e alternativt 15e gangen mi bodde darbort. Jag hade ick varit dar villi tv manader skada det ar alltid identiska gosigt att folja aterkomst.